Переробка будівельних відходів


Щорічно під час виконання робіт з розбирання, реконструкції та ремонту будівель утворюється величезна кількість будівельних відходів. Тони некондиційних залізобетонних виробів накопичуються у виробників залізобетонних конструкцій, на залізницях тощо. Тим часом, будівельний брухт, у тому числі і залізобетонні вироби, можуть бути успішно перероблені в щебінь з бетону для подальшого повторного використання як матеріал для відсипання території, у фундаментних та ландшафтних роботах, для створення тимчасових доріг тощо.

Перспективи переробки будівельних відходів як бізнесу сьогодні вже не сумніваються. У Європі величина будівельних відходів, що переробляються, за останні п’ять років збільшилася більш ніж у 2,5 рази. Помітна тенденція розвитку у низці країн СНД. Що стосується російського ринку переробки будвідходів, цей напрямок отримує належний розвиток, як правило, у тих регіонах, де ці проекти виведені в ранг регіональних і підтримуються адміністрацією.

Для переробки будівельних відходів може застосовуватися традиційне дробильно-сортувальне обладнання, основним призначенням якого є переробка гірських порід та нерудних матеріалів. Однак за останнє десятиліття, як у нашій країні, так і за кордоном, спеціально під завдання переробників будвідходів було розроблено спеціалізоване обладнання, що дозволило підвищити ефективність переробки такого різнорідного матеріалу, яким є будівельний брухт. На ДРОБМАШі цей напрямок розвивається вже більше 9 років, і за цей час було створено та випробувано на практиці обладнання для дроблення та сортування практично всіх видів будівельних відходів (бетону, залізобетону, цегли, з/б опор контактної мережі та ін.) різної продуктивності.

Сам процес дроблення та сортування є цілим комплексом технологічних операцій і включає: прийом вихідного матеріалу, попередню підготовку для переробки, попереднє сортування з відбором дрібної фракції та евакуацією її з технологічного процесу, сам процес дроблення, транспортування на ділянку складування або на подальше гуркотіння, вилучення металеві включення. Дробильно-сортувальні комплекси взагалі і для переробки будівельних відходів зокрема можуть бути виконані як у вигляді стаціонарних технологічних ліній, так і у вигляді мобільних або транспортованих агрегатів на єдиному шасі. Конструкція установок залежить, з одного боку, від фізико-механічних властивостей вихідного матеріалу, з іншого боку — від вимог до кінцевого продукту. Так, наприклад, фракційний склад та ступінь забрудненості відходів впливають на вибір типорозміру дробарок і зумовлюють необхідність введення етапу попереднього сортування на агрегаті з колосниковим гуркотом. У свою чергу, склад обладнання та глибина переробки матеріалу на ділянці приймання відходів обумовлюється вибором агрегату з дробаркою на етапі первинного дроблення.

Від необхідної глибини переробки матеріалу (фракційного складу та крупності фракцій одержуваного матеріалу) залежить вибір агрегатів для стадій дроблення, кількість агрегатів сортування та типи гуркотів.

Ступінь забрудненості вихідного матеріалу не камнеподібними матеріалами, а також склад забруднень визначає необхідність включення в технологічну лінію розділової станції, що дозволяє проводити відбір забруднень за видами, наприклад, дерево, пластмаса та інші. Після дробарок першої і, можливо, другої стадії дроблення потрібне встановлення залізовідділювачів. Зазначені фактори в основному належать до переробки відходів залізобетону. Річний обсяг переробки відходів на цій лінії за тризмінного режиму роботи може становити 360 тис. м³. До складу лінії входять: агрегат завантаження ДРО-653, агрегат великого дроблення ДРО-646 з роторною дробаркою СМД-86А, залізовідділювач, станція розділення для поділу деревини та пластмаси, агрегат сортування ДРО-602 з триситним гуркотом ДРО-607, агрегат середнього дроблення ДРО -667 з роторною дробаркою СМД-85А, агрегат керування, конвеєри. Все це дозволяє на першій стадії подрібнити будівельні відходи, а на другій — довести до необхідного гранулометричного розміру, забезпечивши тим самим можливість їх повторного використання. Причому агрегат первинного дроблення з роторною дробаркою може бути майже рівнозначно замінений агрегатом зі щоковою дробаркою.

Переробка різних видів будівельних відходів має на увазі внесення коректив до готової схеми технологічної лінії для переробки відходів. Так, переробка бетону не вимагає включення залізовідділювачів та розділової станції, що спрощує технологічну схему і уможливлює застосування типових ліній для переробки гірських порід, наприклад, ДСУ-30 або ДСУ-90. Переробка відходів цегляної кладки з одержанням продукту крупністю до 20 мм потребує встановлення на другій стадії дроблення молоткових дробарок. У відкритому циклі можливе отримання цегляної крихти крупністю 0-5 мм до 80%, 5-10 мм до 20% і т.д.

Технологічна схема установки для переробки будівельних відходів

Производительность, т/ч128
Размер загружаемых кусков, наибольший, мм600
Установленная мощность, кВт310
Масса оборудования, т93
Размер площадки под установку, м40х50

Обладнання ТДСУ:
1. Віброживильник ДРО-708-10 на опорній рамі.
2. Агрегат великого дроблення ДРО-646.
3. Залізовідділювач.
4. Станція роздільна СРБ-1.
5. Агрегат сортування ДРО-602М.
6. Агрегат середнього дроблення ДРО-667.
7. Конвеєр ДРО-913.
8. Конвеєр ДРО-923.
9. Конвеєр ДРО-912 (4 шт.).
10. Конвеєр ДРО-922.
11. Конвеєр ДРО-902.
12. Агрегат управління У7810.4А.

Одностадійна переробка будівельних відходів
Переробка відходів у обмежених умовах може бути організована на агрегатах одностадійним дробленням, що не потребують великої площі та більш мобільних. Для вирішення цього завдання, наприклад, може успішно використовуватися ДРО-703, його функціональний аналог — СМД-186-40 (експортна модифікація), а також агрегат ДРО-716.

Основне призначення – переробка кам’яних та залізобетонних елементів зносу будинків з отриманням несортованого щебеню та відділення металевих елементів. Завантаження агрегату можливе ковшовим навантажувачем або екскаватором. Вихідний матеріал подається живильником на гуркіт, де виробляється відсівання дрібних фракцій, не пройшов через колосники гуркоту матеріал надходить у щокову дробарку, розвантаження якої здійснюється за допомогою вбудованого конвеєра. Дрібні фракції з-під гуркоту видаляються бічним транспортером. Агрегат відповідає всім вимогам мобільності, легко транспортується та не потребує спорудження потужних фундаментів. Може бути встановлений на бетонні плити, рівний забетонований або заасфальтований майданчик. Даний агрегат може бути використаний для переробки гравійно-піщаних сумішей з вмістом піску і дрібних фракцій гравію не більше 15-20%, і для природного каменю, якщо у вихідному продукті міститься досить велика кількість дрібних фракцій або включень в якості первинного агрегату.


Схожа техніка