Переробка металургійних шлаків


Значний обсяг промислових відходів у Росії та країнах СНД припадає на металургійні шлаки. Відвали та сміттєзвалища займають величезні корисні площі, не кажучи вже про навантаження на навколишнє середовище. Основний шлях скорочення обсягу складування відходів – їх вторинне використання.

Перероблені відходи є найціннішим матеріалом і в ряді областей вже успішно використовуються у виробництві нерудних будівельних матеріалів, дорожньому будівництві, металургії, сільському господарстві.

Переробка металургійних шлаків, на відміну від видобутку руди з гірських порід, не вимагає витрат на буропідривні роботи і транспортування, а щебінь, що отримується в результаті, замінює природний щебінь і іноді більш вигідний для будівництва доріг. Наприклад, у Пермській області левову частку природного щебеню вже замінили щебенем із шлаку Череповецького комбінату. У Свердловській області шляховикам рекомендовано застосування щебеню із металургійного шлаку. Проведені Омським СоюздорНДІ дослідження також підтверджують, що застосування щебеню шлакового походження фракцій до 70 мм в основі доріг дозволяє одержувати монолітне довговічне полотно.

Низка великих металургійних комбінатів вже має певний досвід переробки шлаків. Стимулом служить як посилення законодавчої бази щодо зберігання відходів, і економічний чинник. Більшість комбінатів сьогодні змушена працювати на руді із вмістом металу близько 18%, у той час, коли в шлакових відвалах, що скупчилися на їх території, вміст металу сягає 15%. За оцінками самих металургів, залучення у виробництво вторинного металу, що зберігається на шлакових відвалах, дозволяє їм лише на власній сировині опрацювати до року.

Першу лінію виробництва «ДРОБМАШ» з переробки металургійних шлаків було поставлено до Іжевська в 1998 році. У Свердловській області працюють 7 комплексів із переробки металургійних шлаків. На Сіверському, Нижньотагільському металургійних комбінатах працюють комплекти на основі ПДСУ («Дробмаш»). Ключевський завод розпочинає переробку шлаків.

Технологічна схема установки для переробки металургійних шлаків на щебінь з відділенням металу

Производительность, т/ч50-100  
Размер загружаемых кусков, наибольший, мм700
Установленная мощность, кВт300
Масса оборудования, т140
Размер площадки под установку, м40х50

Обладнання ТДСУ:
1. Віброживильник ДРО-708-10 на опорній рамі.
2. Агрегат сортування ДРО-654.
3. Галтувальний барабан ДРО-655.
4. Агрегат великого подрібнення ДРО-510-30.
5. Агрегат середнього дроблення СМД-511.
6. Агрегат сортування ДРО-669-10.
7. Конвеєри на базі ДРО-904 (2 шт.).
8. Конвеєр ДРО-924.
9. Конвеєри на базі ДРО-923.
10. Конвеєри на базі ДРО-914.
11. Конвеєри ДРО-914.
12. Конвеєри ДРО-912 (3 шт.).
13. Залізовідділювач на опорі (4 шт.).
14. Агрегат управління У7810.4А.

Основними технологічними процесами при переробці металургійних шлаків є розбирання з попереднім сортуванням та виділенням скрапу; дроблення шлаку, у т. ч. металовмісного; відділення металу, що виділився в процесі переробки; сортування проміжне та остаточне; транспортування. Для дроблення у переважній більшості випадків сьогодні застосовуються щокові дробарки зі складним рухом щоки. На сортуванні продуктів дроблення – двоярусні гуркоти. Після кожного етапу переробки, що оголює метал, встановлюються металовиділяючі пристрої (сепаратори електромагнітні, залізовідділювачі, що саморозвантажуються). Завантаження ліній ведеться пластинчастими живильниками. На ділянках розбирання та попереднього сортування в останньому десятилітті стали застосовуватися колосникові гуркоти, що дозволяють збільшити ефективність використання дробарок, і галтувальні барабани, що механізують ручну працю з оголення та виділення скрапу з шлаків, що йдуть на переробку. Типове рішення з переробки відходів дозволяє організувати майже безвідходне виробництво в металургії. Ця схема може бути модифікована з урахуванням індивідуальних потреб, що дозволяє отримувати максимальну вигоду. Устаткування поставляється у вигляді агрегатів, що значно спрощує та здешевлює підготовку майданчика під монтаж (не потрібне спорудження важких фундаментів), агрегати конструктивно та технологічно пов’язані, мають електрообладнання (у т. ч. електроапаратні шафи, пульти керування, кабельну продукцію), майданчики обслуговування. Висока готовність до монтажу скорочує термін введення обладнання в експлуатацію.


Схожа техніка